nieuwe website.
klik:hier MB bouwburo: serviceburo voor Bouwkundigen & Architecten
 

 

  

MB bouwburo │Kwaliteit op Maximale snelheid

We zijn een Serviceburo voor Architecten en Bouwkundige bedrijven.We leveren in korte tijd berekeningen voor de Omgevingsvergunning. Alle berekeningen voldoen aan de laatste NEN-normen en Bouwbesluiteisen en worden geleverd in overzichtelijke en goed verzorgde rapportages.

lees meer over ons


zie ook:

 

Laatste nieuws   


Nieuws
De laatste ontwikkelingen 

12-11 Milieuprestatieberekeningen 
Met ingang van
januari 2013 is een milieuprestatieberekening verplicht voor woningen en kantoren (<100m2).. lees meer


14-3
Daglichtberekening, de uitgebreide methode
Met ingang van het nieuwe Bouwbesluit 2012 wordt NEN 2057:2011 van kracht. In deze nieuwe daglichtnorm is een uitgebreide rekenmethode opgenomen voor complexe situaties. Met behulp van een gevalideerd simulatie programma.. lees meer


23-2 Download het bouwbesluit 2012 hier of ga naar: http://www.onlinebouwbesluit.nl/ voor de handige online versie.


Bouwbesluit 2012 per 1 april 

Per 1 april zal het Bouwbesluit 2012 in werking treden.Dit staat in de Kamerbrief over het Bouwbesluit 2012 van 21 december 2011. In het Bouwbesluit 2012 zijn het oude Gebruiksbesluit en een groot aantal bouwverordeningen geļntegreerd. Ten opzichte van het Bouwbesluit 2003 zijn er een groot aantal veranderingen doorgevoerd....lees meer


NEN 7120 Energieprestatie gebouwen per 1 juli 2012
Ondanks dat het Bouwbesluit 2012 per 1 april van kracht wordt, zal NEN 7120 Energieprestatie gebouwen pas per 1 juli 2012 in werking treden. De NEN 7120 vervangt de NEN 5128 en de NEN 2916....lees meer


Energieprestatie (EPC)

Equivalent Daglicht

Ventilatiebalansen

Brandoverslag

Geluidwering gevels

Milieuprestatie

Nagalmtijd

Rc-waarde

Geluidsbelasting

Vuurlast

 

 

     disclaimer │  algemene voorwaarden │ © 2012 MB bouwburo │  sitemap